تفکر - نیایشاردیبهشت ٨٨
نمایشگاه کتاب

/ 2 نظر / 15 بازدید
روح اله رياضي

اين جمله شهيدمطهري بسيار درست است.اما نمي دانم چرا با درج اين جملات توسط برخي ها مشكل دارم.به گمانم مي خواهند همان سطحي نگري را در جامعه رواج دهند.برداشت عوام از اين جمله آن است كه نيايش را بچسب و بي خيال تفكر. اما من برداشتم اين است كه اگر تفكر درستي نباشد نيايش درستي محقق نمي شود.اگر چه هدف اصلي قرب و فنا در محبوب است اما كدام محبوب؟آنچه اميرالمونين مي گويد كه خالقي كه نمي بينم را نمي پرستم يا آنچه من نوعي برداشت مي كنم.

روح اله رياضي

اينجا وبلاگ شماست و در آن مختاريد هر چه مي خواهيد بزنيد همان طور كه گفتم تا آنجا كه من فهميدم نيايشي كه زمينه تفكري نداشته باشد خيلي ماندگار و مطمئن و راه جلو بر نيست استاد ما آيت الله مجتبي تهراني يك اصطلاحي دارد كه مي گويد بعضي ها به طويله بهشت مي روند. ياد داستان موسي و شبان افتادم