بفرمایید لیبرال دموکراسی!

بعد از فروپاشی شوروی دیگر کسی برای  کمونیسم و ماتریالیسم و مارکسیسم و... تره هم خورد نمی کند. در حالی که ممکن است در همین مکاتب مسائل مفید و خوبی هم مطرح شده باشد.
حرف ، ساده و قدیمی است. امام هم گفت: اگر جمهوری اسلامی از بین برود دیگر تا سالیان سال حرفی از اسلام زده نخواهد شد.تا سالیان سال تو سرمان می زنند.

/ 1 نظر / 23 بازدید
شهروند دردمند

البته احتمالاً منظورتان اين بوده است كه از اسلام به عنوان يكي از شئون حاكميت نمي‌توان حرف زد چون دوستانِ به فرنگ رفته‌مان تعريف مي‌كنند براي دينداري آنجا هيچ مشكلي ندارند. وسط پياده رو هم نماز بخواني كسي كاري به كارت ندارد ماهيت حكومت‌هاي ليبرال دموكرات، بسط انتخاب‌ها و آزادي انديشه‌ي گروه‌هاست به ويژه گروه‌هاي اقليت بيان مطالب فوق به معني طرفداري بنده از نظام‌هاي ليبرال نيست بلكه تبيين انديشه حكومت‌هاي ليبرال است. اگر حكومتي به نام اسلام بنا شد اما به دستورات اسلام عمل نكرد و با ظلم و دروغ و سركوب خواست حكومتش را حفظ كند، نتيجه‌اش افزايش آنتروپي مثبت و انهدام از درون خواهد بود. دير و زود دارد ولي ردخور ندارد