امام و آسیب ها - شورای نگهبان


من با نهاد شورای نگهبان صددرصد موافقم و عقیده ام هست که بایدقوی و همیشگی باشد، ولی حفظ شورا مقداری به دست خود شماست . نباید فقط به فکرحالا باشید و بگویید آینده هر چه شد، باشد. شیاطین بتدریج کار می کنند. امریکا برای پنجاه سال آینده خود نقشه دارد. طوری فکر کنید که این شورا برای همیشه محفوظ بماند. رفتار شما باید به صورتی باشد که انتزاع نشود که شما در مقابل مجلس ودولت ایستاده اید. اینکه شما یکی و مجلس یکی ، شما یکی و دولت یکی ، ضرر می زند.شما روی مواضع اسلام قاطع بایستید، ولی به صورتی نباشد که انتزاع شود شما در همه جادخالت می کنید. صحبتهای شما باید به صورتی باشد که همه فکر کنند در محدوده قانونی خودتان عمل می کنید، نه یک قدم زیاد و نه یک قدم کم .  گاهی ملاحظه می کنید که مصالح اسلامی اقتضا می کند که به عناوین ثانوی عمل کنید. به آن عمل کنید گاهی می بینید که باید نخست وزیر در کاری دخالت کند که اگر دخالت نکند به ضرر اسلام است ، به او اجازه دهید عمل کند. باید سعی کنید که نگویند شما دارید در تمام کارها دخالت می کنید، حتی در مسائل اجرایی . البته خود این مسائل را می دانید و عمل می کنید، ولی من تذکر می دهم . شما باید توجه داشته باشید که اگر مباحثات به مناقشات تبدیل شود وجلوی یکدیگر بایستید، اسباب این می شود که شورای نگهبان تضعیف شود و در آتیه از بین برود. و آن کسانی که علمایی را که قبلا کار شورای نگهبان را می کردند، کنارگذاشتند، به این خاطر بود، که کم کم آنها را مخالف خود احساس کردند و کنار گذاشتند و بتدریج این شیطنت صورت گرفت . پس همه ما باید بیدار باشیم .

صحیفه نور .ج١٩ .صفحه ۴٣ و ۴۴  با کمی خلاصه سازی

/ 1 نظر / 16 بازدید
ساقه

خیلی منصفانه می نویسید. با اینکه من طرفدار این حکومت نیستم ولی وقتی می بینم بین موافقینش اینطور ادمها ی با منطق و با انصاف پیدا می شوند امید به دلم بر می گردد. چند تایی از پستهایی که نوشته بودی را خواندم. در مورد عاشورا که نوشته بودید باید بگویم متاسفانه بر خلاف تصور شما در ان روز تیراندازی شد و کسانی کشته شدند. من انجا بودم . بدتر از ان روز 30 خردا د بود. خانه ما در یکی از فرعیهای خیابان ازادیست و من از نزدیک کشتار بدی را دیدم. . قطعا حرف یک ناشناس برایتان سندیت ندارد ولی فقط خواستم گفته باشم. نظرم را هم خصوصی می فرستم که نگویید قصد فضا سازی دارم.