کلاس استاد حکیم - قابلیت های اسلام

درس اخلاق دانشگاه بود و استاد مورد علاقه ی من آقای حکیم.
 صحبت بر سر لزوم داشتن پیش فرض های الهی در پژوهش بود که یکی از بچه ها پرسید که "‌استاد اینجوری که شما دین دین می کنید انگار فقط اسلام تنها دین توی دنیاست!"
آقای حکیم جواب مهمی به سوال اش داد که البته به نظرم توضیح و شرح فراوانی می طلبد.
" بله دین فقط اسلام است . چون از اول اسلام بوده و خدا یک دین بیشتر برای انسان نیاورده . در دوره های مختلف نسخه های متفاوتی از دین با توجه به سطح بشریت ارائه شده ولی دین پیامبر آخرالزمان نسخه نیست ، برنامه ای ندارد بلکه حد و مرز و صفر و یک هایی تعریف کرده که برای هر عصر و دوره ای قابلیت برنامه نویسی و بازیابی دارند."

/ 0 نظر / 14 بازدید