هم الخاسروناتفاقی که برای کشتی حامل کمک های مردمی به غزه افتاد باعث امیدواری است.

/ 2 نظر / 24 بازدید
علی

سلام[گل] خسته نباشی ...........|""""""""""""""" " """"""""|\|_ ...........|......*آپم....بدو* بيا ....|||"|""\___ ...........|________________ _ |||_|___|) ...........!(@)'(@)""""**!(@ )(@)***!(@)

الهه

چرا؟؟؟