اندوه شیرین

فاثابکم غَما بغَم لکیلا تَحْزنوا عَلی ما فاتَکم و لا مَا أصَابَکُم واللَّـه خبیر بما تَعملون ثم أنزل علیکم من بعد الغم أمنة نعاسا یَغشى طائفَة منکم

...پس اندوهی را بر اندوه هایتان افزود تا بدین سبب از مشکلاتی که دچار شدید و مصیبت هایی که دیده اید دیگر محزون نشوید و خداوند به هر چه که انجام می دهید آگاه است.سپس بعد از آن غم و اندوه خواب آرام بخشی فرود آمد که گروهی از شما را فرا گرفت...


بخشی از آیات ١۵٣ و ١۵۴ سوره آل عمران

/ 3 نظر / 13 بازدید
برای خاطر آیه ها

سلام قل صدق الله. شیرینی این اندوه و آن خواب سبک برای جماعتی بود که به خدا و وعده هاش ایمان داشتند وگرنه در ادامه آیه داریم که و طائفه قد اهمتهم انفسهم یظنون بالله غیر الحق ظن الجاهلیه... آن‌ها که به فکر خودشان بودند و به خدا گمان ناحق می‌بردند, قرار و آرام نداشتند. این صحنه‌های توصیف احد توی قرآن خط به خط‌ش درس زندگی فردی و اجتماعی‌ست.

سمان

جالب بود. راست می گه خواب از همه چیز آرامش بخش تره. و واقعا هم کلی مشکلات آدم رو حل می کنه