زلزله و مسببین اش

حقیقت اش نمی دانم این حرف های پیرامون زلزله تا چه حدی جدی زده می شود. سر کلاس استاد حکیم هم صحبت اش شد.
چیزی که مسلم است انسان عاقل و کل نگر برای هر مصیبت و یا اتفاقی تمام عوامل و متغیرها را بررسی می کند. مسلمان عاقل هم تمام جوانب را در نظر می گیرد.هم بازخوردهای معنوی اعمال اش را و هم دنیای مادی و علت و معلولی آن را.
به نظر من کسانی که عوامل معنوی و احادیث را مورد استهزا قرار می دهند رنگی از نفاق دارند و کسانی که تنها بر عوامل معنوی پافشاری می کنند رنگی از جهالت.
شک نباید داشت که اگر گناه کنیم (اعم از انواع زنا ،ترک امر به معروف و نهی از منکر و...) بلا می آید چه به شکل زلزله چه هر شکل دیگر.
دور از اندیشه و آینده نگری هم است که مسببین مادی را رها کرده و فقط دل خوش به دعا و استغفار باشیم چرا که خدا چنین وعده ای به انسان نداده.

و ما اصابکم من مصیبه فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر

آن چه از رنج و مصیبت به شما می رسد همه حاصل اعمال خودتان است.درصورتی که خدا بسیاری از اعمال را می بخشد.  آیه ٣٠ / شوری


و ما کان ربک لیهلک القری بظلم و اهلها مصلحون

و پروردگار تو هرگز بر آن نبوده است که شهرها را به ظلم و ستم نابود کند ؛ در حالی که اهلش درصدد اصلاح اند.  آیه 117 / هود

/ 4 نظر / 21 بازدید
آسمان

جناب پولادگر کمی در انتساب صفات به افراد محتاط باشید. ما (منافقان) اعتقاد داریم که ترک امر به معروف یا فساد و فحشا هم در جامعه بلاانگیز است. اما نه بلای طبیعی که بلای اجتماعی و آن بلا کمتر از بلای طبیعی نیست. اما همین زلزله ای که شما می فرمایید قانون طبیعی دارد و همان خدای قادر و متعال این قوانین را جاری ساخته و سنت خویش گردانیده. برایم سوال است اگر به ناگاه در شهری گناه زیاد شد به ناگاه صفحات زیرین زمین از آن سوی دنیا حرکت میکنند و بر صفحه ای در زیر آن شهر می لغزند تا زلزله درست شود؟ باورش مشکل است که طبیعت از انسان تبیعت کند. این رنج و مصیبت از نظر قرآن همانا رنج و دشواری است که در جامعه انسانی که تابع اعمال انسانهاست بر اثر همان اعمال ایجاد می شود.

مريم

مخصوصا حالا كه جنگ هم نرم شده!

روح اله رياضي

چندسوال ترك امر به معروف گناه است؟سندش لطفا آيا خداصرفا به گناه مردم عذاب مي فرستد و حاكمان هر چه كردند مبراهستند؟ آيا فقط خود گناه مطرح هست يا علت و زمينه هاي آن مهمتر هستند؟ مانندماجراي آن زن زناكار در زمان عمر و حكم اميرالمونين.

سمان

پاراگراف سومت قشنگ بود اما به نظر من گروه اول رنگ نفاق ندارند. رنگ لجاجت و بی ایمانی دارند. رنگ مادیات. رنگ نادانی. اما باز هم کار مستهزئین بی دلیل نیست! کاری که امام جمعه کرد ساده تفسیر کردن حکمت خدا بود! حکمت متعالی خدا اگر ساده تفسیر بشه همون جهالتیه که تو می گی. این جهالت راه تعالی پیروان رو می بنده. فکر می کنم این گروه مستهزئین جهالت رو نشانه رفته اند. ساده انگاری حکمت خدا رو نشانه رفته اند. نه الزاما به احادیث لگد زده باشن