آقای تجدد!

به سفارش شرکت نفت برنامه ی تبلیغاتی پخش می کنند .اسم شخصیت منفی که در تبلیغ مسخره اش می کنند آقای تجدد است. اسم قحط بود؟!
جالب اینکه بعد مسخره کردن آقای تجدد به سفارش شرکت نفت دروغی را القا می کنند که بنزین های تولید داخل استاندارد است.
هرکسی که زیاد بنزین زده باشد و کاربراتور تمیز کرده باشد می داند که بنزین چقدر استاندارد است!

/ 1 نظر / 28 بازدید
سرطان ذهن

آخ گفتی منم تا دیدم همین اسمه برام سوال شد. کاربراتور رو نمی دونم ما انژکتوری حال می کنیم.