سوت پایان کریمی

سوت پایان کریمی برای من دلچسب نبود.
فیلم به سوژه ی تکراری دیه ی قتل عمد و بدبختی های اجتماعی طبقه ی ضعیف می پردازد. تجربه ی زیاد کریمی در بازیگری و حضور در جشنواره های مختلف این انتظار را ایجاد می کند که تصویر بکری از این سوژه به مخاطبش نشان دهد. اتفاقی که مثلا در زیر تیغ افتاد که در خود فیلم هم به این سریال درخشان اشاره می شود.
ولی این بار با یک داستان خطی و پیش پا افتاده روبرو هستیم.بازی ضعیف هستی مهدوی فر که نه چهره اش و نه بازیگری اش مناسب قالب سینما نیست توی ذوق می زد. نه توانی در دیالوگ گویی دارد و نه قابلیتی در نشان دادن غم و اندوه!

مثل خیلی از فیلم های ایرانی به منطق روایی احترام گذاشته نمی شود. فردی که مستندساز کارکشته ای است ( در حدی که ستاره های بزرگ سینما دوست اش هستند) مسلما با خیلی از وقایع و حقایق تلخ جامعه آشناست و معمولا آدم های محکم و مقاومی هستند ولی مستند ساز ما که انگار برای اولین بار با پرونده قتلی اینچنینی روبرو می شود  مانند نوجوان پانزده ساله ای چنان به هم می ریزد که تصمیم به فروش کلیه ی هست و نیست زندگی و اموال مشترک با همسرش را می گیرد! از ماشین فرسوده اش تا پیش قسط خانه ی نیمه سازشان!
از سوی دیگر دختری که به واسطه ی پاکدامنی حاضر به تمکین (ولو سطحی!) شوهر مادرش نبوده برای پول دیه حاضر به خود فروشی و خیابانی شدن می شود!

فیلم از لحاظ فرهنگی هم حرف و حدیث دارد که بماند...

/ 1 نظر / 3 بازدید
massuod-q2

من فیلم رو ندیدم اما با حرفاتون مشتاقم کردین که فیلم رو ببنیم دمت گرم[گل]