سهم ما چقدر است؟

چند وقتی است دارم فکر می کنم (مثلا!) که سهم ما از این وضع اقتصادی ،‌ سیاسی ،‌ اجتماعی و... چقدر می تواند باشد. چقدر من و تو مقصر ایم؟
اگر فرهنگ ضعیفی داریم سهم من چقدر است؟ من چه کردم؟ چه می توانستم بکنم؟
الان مشکل کار کجاست؟ نیروی انتظامی؟ قوه قضاییه؟ مجلس؟....
آیا سعی کردیم مشاغل حساس و پرخطر را خودمان بر عهده بگیریم؟
آیا فهمیدیم درد کجاست؟ اگر فهمیدیم ، چقدر سعی کردیم ما درمان اش باشیم؟
یا فقط فرافکنی بوده؟ آیا ما به رسم مسلمانی قرار نبود سنگ زیرین آسیاب باشیم؟
قرار بود شکم پرستی پیشه مان باشد؟
آیا درجه ی انسانیت ما رابطه ی مستقیمی با شکستن جبرهای زمانه ندارد؟
چقدر تغییر کردیم؟ چقدر شعار دادیم؟ چقدر ترسیدیم؟
جنگ که بود پناه گرفتیم یا پناه گاه شدیم؟
شهرمان بی فرهنگ بود ساختیم اش یا مهاجرت کردیم؟
فرزندان مان را بنده ی کنکور و پول و زن و بازار نکردیم؟
چند بار توی مهمانی ها گفتیم که  "البته بلا نسبت جمع حاضر" ؟
با اینکه همان جمع حاضر ، هم در ادارات چرب و نرم می خوردند هم بند پ جزء شئونات شان بود ، هم افکارشان کج و معوج.
چند بار برای دین پی سیاست رفته ام در حالی که در قطعیات دینی خود می لنگیدم؟
چند بار برای دیدن رنگ آرامش ، چهره ی مردم را از فشار اعصاب سرخ کرده ام؟

/ 1 نظر / 5 بازدید
روح اله رياضي

در يك نگاه سيستمي و حتي عقلايي همه ما سهمي در اين اوضاع داريم. ولي قطعا سهم اهالي قدرت و حكومت بسيار بيشتر است در مورد مهاجرت هم در قران از نوع درستش تقدير شده و واقعا به نظر من گاهي اوقات چاره اي جز آن نيست