حماسه سیاسی یا استفتا؟!

در انتخابات قبل عده ای سعی بر این داشتند که ببیند رای رهبری چیست و یا حتی فراتر از این شخصی را به عنوان نظر رهبری به مردم القا کنند و از این طریق آرای جمعی از مذهبیونی که بصیرت سیاسی نداشته و فقط از ترس اینکه مبادا خلاف نظر رهبر عمل کنند و خسرالدنیا و الاخرت بشوند را جمع کنند.
سال 84 و 88 به همین شیوه عده ای را ترغیب به رای به احمدی نژاد  کردند. امسال هم دارند به هر طریقی صغری کبری می چینند که آقای جلیلی کاندیدای رهبری است .صحت و سقم اینکه آقای جلیلی نظر رهبری است یا نه برایم اهمیتی ندارد چرا که از دو منظر این کار ، غلط است :
 اول اینکه مانع پیشرفت سیاسی و اصل جمهوریت است.پیشرفت سیاسی حاصل پیشرفت دیدگاه هر یک از افراد جامعه است . این نوع نگاه به انتخابات ( کشف نظر رهبری) باعث تنبلی در تحلیل سیاسی ، فقدان استقلال فکری ، نردبان شدن برای بقیه در بازی های سیاسی ،  عدم پذیرش مسوولیت رای خویش در صورت خطاها و اشتباهات شخص منتخبشان خواهد شد چرا که ممکن است اینطور توجیه می شود که ما فقط به نظر رهبری رای داده ایم و به رهبر دوم (عقل) اعتنا نکرده ایم.
دوم اینکه این گفتار و این القا کردن خلاف نظر امام و رهبری است. رهبری بارها گفتند که بنده رایم معلوم نیست.کسی خبر ندارد.میزان رای ملت است.مهم این است که انتخابات با شور برگزار شود. این حرف یعنی ای مردم به دنبال رای رهبری نباشید شما خودتان به انتخاب برسید.
اینکه ما بگوییم فلانی بیشتر در خط امام و رهبری است فرق دارد تا اینکه ببینیم نظر رهبری روی چه گزینه ای است .

سوم : در صورت برنده شدن کاندیدای مورد نظر شائبه و یا حداقل احساس تقلب و مهندسی شدن انتخابات برای کسانی که به کاندیداهای دیگر رای داده اند به وجود می آید و این احساس که انتخابات حالت فرمایشی پیدا کرده است که خلاف تاکتیک حماسه سیاسی است و در صورت برنده نشدن کاندیدای مورد نظر منجر به تضعیف رهبری و حزب اللهی ها در بین عوام خواهد شد.

/ 0 نظر / 28 بازدید