سکوت خواص یا...

این روزها زیاد به گوش می خورد این جملات که "بعضی خواص در حوادث اخیر سکوت کرده اند" " سکوت برخی خواص ... می کند" "چرا...سکوت...؟"دقیقا نمی دانم سیبل این جملات چه کسانی هستند. شاید بشود گفت مثلا آقای هاشمی ، ناطق یا سید حسن خمینی و...
کار سختی است اینکه نفر به نفر را ریز بشویم و ببینیم چرا سکوت کرده اند؟  اصلا سکوت کرده اند یا نه؟ یا فقط چون باب طبع ما سخن نگفته اند صدایشان را سکوت می پنداریم؟ مطمئنا عده ای با هر سلیقه ی سیاسی از سر روبه صفتی و به انتظار مسیر باد به ناچار(!) سکوت داشته اند.اسمش را هم بصیرت گذاشته اند. البته بیشتر لامسه است تا بصیرت.انگشتت را خیس می کنی بفهمی باد از کدام طرف می وزد!
اینها به کنار.
 اما کار سختی نیست بفهمی که سکوت برخی ، سکوت نیست. حبس نفس است.
حبس نفس از این هوای سمی .از عامل اعصابی که این روزها نه در جبهه ی نبرد که در پستوی هر خانه ی ایرانی سیال است. حبس نفس از ترس رادیکالیزه تر شدن فضا. از ترس اینکه مبادا افراط ها افراط تر شود.خصم ها شدید تر ، کینه ها عمیق تر شود. ترس از اینکه حرکت روی خطوط افراط و تفریط  فقط باعث تلفات جانی و مالی و آبرویی و رسانه ای عوام بشود.
 اینکه هزینه های هر فعالیتی بالاتر برود،حتی فکر کردن!


پی نوشت : البته این سکوت دو علت دیگر هم دارد یکی گیجی دیگری افسردگی
که این دو، خاص خواص نیست. 

/ 0 نظر / 3 بازدید