دلتنگ بقیعم

چی بگم...
دوست دارم برگردم.
بسه اینقدر دوری
دوست دارم بازم نماز صبح رو که خوندم پا برهنه برم بقیع
برم اون ته ته های بقیع بشینم...
کبوترها بیان
تیغ آفتاب بزنه
ولی بازم بغض گلوت رو رها نکنهمی دونم فقط اونایی که رفتند ممکنه حس منو بفهمند
شما دعا کنید بازم برگردم

/ 3 نظر / 25 بازدید
به قدر وسع بکوشم

سلام شنیده ام موقعی که طلب زیارت و شوق زیادی دارید، یعنی طلبیده شده اید. ان شاء الله دوباره به زودی قسمت شما بشود. برای بنده هم دعا کنید.

عطش شكن

سلام ما را هم بدعاييد...

سرطان ذهن

سلام. ماهام که نرفتیم عمرا حس شما رو بفهمیم! بگذریم شما دلت هوای بغض یک ساعته کرده و من خوف دارم برمو بغضی نباشه. راستی رفتی سرطانیا فراموشت نشه.