با ضریب ٩/٠! - ٢

یادداشت پیشین چند روزی درگیری ذهنی برایم ایجاد کرد.فکر می کنم که این موضوع چون سنت خداست پس ظالمانه نیست. بلکه می تواند ابزاری باشد که برای ارتقا و تعالی هر فردی مورد استفاده قرار بگیرد.به فرض شما می بینید که با همه ی تقید دینی تان از فلان عمل زشت دست برنمی دارید و در عوض کاری که برای خیلی ها سخت می نماید برای شما راحت است.مثلا خیلی راحت صدقه و زکات می دهید اما خدای نکرده از چشم چرانی نمی توانید به این راحتی ها بگذرید.
به نظرم نگاه به رفتار،گذشته و تجربیات اطرافیان خود می تواند در این زمینه راه گشا باشد. 
اینکه بدانیم ریشه ی فلان ضعف ما در کجاست اولا از سردرگمی و افسردگی رها می شویم دوما مطمئنا می توانیم راه حلی برای برطرف کردن اش بیابیم.
اگر بدانیم که ریشه فلان نقطه ی قوت ما کجاست اولا خیلی از داشتن اش مغرور نمی شویم و بخشی اش را به حساب حلال زاده گی می گذاریم دوما خیلی راحت تر می توانیم آن خصلت خوب را ارتقا و گسترش دهیم.

/ 0 نظر / 5 بازدید