غم

غمگین ام آقا! غمگین +
خدایا من چی بگم دیگه؟!
مصلح امور از اول قرار بوده تو باشی! تو!

/ 3 نظر / 4 بازدید
عطش شکن

اين "تو"تو خط آخر يعني كي؟

عطش شکن

نمي دونم چيكارش كرديد ولي الان روان تر شد.