برچسب زنی در گودر

توی گودر از وقتی که از برچسب ها استفاده می کنم.فضای دل چسب تری ایجاد شده. وبلاگ ها و سایت هایی که اهمیت بیشتری دارند ، طاقت دوری شان را ندارم و همیشه می خوانم شان را برچسب ویژه زده ام.
پایگاه های خبری را هم برچسب اخبار.
وبلاگ های عکسی که عادت دارم صفحه شان یواش لیز بخورد پایین و من از عکس های زیبای شان لذت ببرم که کم هم نیستند را برچسب جدا زدم.
خوراک های آموزش اینترنت ، پزشکی و... را هم جدا کرده ام.
خوراک هایی که دیگر به روز نمی شوند یا دیگر وقت خواندن شان را ندارم می فرستم بایگانی.این طوری دیگر نیازی به حذفشان نیست و اگر هم خود منبع به هر دلیلی از دسترس خارج شد اطلاعات خوراکشان شاید روزی به کارم آمد.
و الی آخر ...

می دانم که اکثرا آخرت اینترنت و گودر خوان حرفه ای هستند.نوشتم تا شاید اگر کسی به این چیزها دقت نکرده بتواند استفاده کند.

مطالب مرتبط با گودر : در خدمت و خیانت گودر! +
                               میانبرهای گوگل ریدر +
                               تاملاتی در باب گودر + 
                               دامنه ir گودر +

/ 0 نظر / 16 بازدید