فاجعه های آبی و مسوولین ...

اتفاقاتی که توسط مسوولان کشور رخ می دهد این باور را در انسان تقویت می کند که خواست آنها از جایی غیر از خواست مردم بلند می شود.
مسلما در زمینه هایی پبشرفت هایی داشته ایم اما آیا مطابق با خواست و صلاح مردم نیز بوده اند؟
وضعیت طرح های عمرانی و آبی کشور مصداق حرف بالاست.
بیشتر شبیه طرح های عمرانی ضربتی هیتلر در جنگ جهانی دوم می مانند.
آب شور دریای خزر را می خواهند ببرند وسط کویر ،شیرین کنند.
فرض بر این می گیریم که مطالعات علمی و فنی این طرح توسط متخصصین آن انجام شده (که نشده!) حجم هزینه های این طرح به قدری سنگین است که هیچ اولویتی ندارد.طرح های عظیم شیرین کردن آب به قدری هزینه بردارند که حتی شیخ های مایه دار عرب را هم با محدودیت های زیادی مواجه می کنند.
  آن هم در این زمانه که دریاچه ارومیه و بختگان و هزاران هکتار باغ و مزرعه از شوری و خشکی رنح می برند.
برای روشن شدن قصیه باید بدانیم که شوری آب دریای خزر 64 گرم بر لیتر است در حالی که شوری آب کشاورزی در بدترین حالت و با بهترین مدیریت باید به یک درصد مقدار قعلی برسد.یعنی تقریبا در حد درست کردن آب مقطر از آب خیار شور!
برای در اولویت بودن دریاچه ی ارومیه به چنین آبی هم عدد 340 گرم بر لیتر شوری دریاچه ی ارومیه را در نظر داشته باشید.
من به مانند جمعی از هموطنان مقصر گرد و خاک و خشکی دریاچه ارومیه را مسوولین نمی دانم به علت اینکه تغییر اقلیم پدیده ای ناگزیر است ولی ...هع!

/ 0 نظر / 3 بازدید