سازمان برنامه : بودن یا نبودن!

سعید لیلاز در یادداشت سه شنبه روزنامه شرق نکته قابل تاملی را درباره سازمان برنامه  نوشته بود. اینکه نه آن حذف ناگهانی کار درستی بود و نه این دستور ناگهانی برای احیای سازمان و اینکه کلا سازمان برنامه اینقدرها هم آش دهان سوزی برای اقتصاد کشور نبوده و مضراتش کم نیست:
« وقتی انسان برنامه ریزی متمرکز انجام می دهد در حقیقت در نظام خلقت دست برده است. وقتی در اقتصاد برنامه ریزی متمرکز می کنید از طریق مکانیسم غیرطبیعی، تعادل بازار و اقتصاد را به هم زده اید. این خود باعث بروز ناهنجاری های جدیدی می شود. می توان دراین باره یک مثال ساده زد. ایران در 60سال گذشته حدود 2/1تریلیون دلار نفت فروخته اما متوسط رشد اقتصادی اش بیشتر از ترکیه نیست. ترکیه ای که نظام برنامه ریزی متمرکزی ندارد. این مساله در مقایسه بین یوگسلاوی با ایتالیا و اتریش با لهستان هم صادق است. کشورهایی که نظام برنامه ریزی متمرکزی نظیر سازمان برنامه ندارند، موفق ترند. علتش این است که وقتی سعی می کنیم با برنامه ریزی، مشکلی را حل کنیم به این دلیل که علم بشر به همه جوانب زندگی احاطه کامل ندارد نمی تواند برنامه ریزی کاملی داشته باشد.»

چند سال پیش هم شبیه همین صحبت را از دکتر پژویان شنیدم که این برنامه سوم توسعه ، برنامه چهارم توسعه و... فلج کننده ی پیشرفت اقتصاد است و هیچ دولتی هم نتوانسته بیشتر از سی یا چهل درصد برنامه ی توسعه زمان خودش را انجام دهد در حالی که معلوم نیست که جهت دهی های هر برنامه چقدر براساس نیاز بازار و مردم بوده است.

/ 0 نظر / 43 بازدید