توهین به متکی

شما یک گفتگویی ، یک گزارشی ، کوفتی درباره حذف متکی آن هم به این شکل از صدا و سیما دیدید؟
من که ندیدم
خدا راضی است با شخصیت یک مومن اینطوری بازی شود؟
کدام روش مدیریتی همچین شیوه هایی را توجیه می کند؟
نه از جمهوریت است نه از اسلامیت
که نقد فعال حاکمیت از ارکان اولی
و پرسش گری و تفکر از ارکان دومی است.
البته از صدا و سیمای این روزها چیزی بیشتر از این انتظار نباید داشت.
ولی ای کسانی که خود را خودی می پندارید. شما چرا؟!

/ 0 نظر / 17 بازدید