امام و آسیب ها

امام(ره)‌ خیلی مظلوم  واقع شده است این روزها .چه اینکه امروز هرکسی نظراتش را پاره پاره کرده و یکی رنگ سبزش می زند یکی سرخ یکی... یکی ماکیاولش می خواند یکی دیکتاتور. یکی خونخوارش می نامد یکی لیبرال. بگذریم...
متن زیر حرفهای ایشان است در جمع فقها و حقوق دانان شورای نگهبان.
در شهریور ١٣۶٣(بعد از رسیدن به قدرت!) زمان ریاست جمهوری مقام معظم رهبری و نخست وزیری آقای موسوی :

...یک قصه هم قصه بعضی ائمه جمعه و بعضی ازعلمای بلاد است که با دخالتهای بی مورد خود در امور دولت ، اسباب این می شوند که مردم از آنها کنار گیرند. اگر مردم از روحانیون کنار گیرند، موجب می شود که روحانیون شکست بخورند، و اگر روحانیون شکست بخورند، جمهوری اسلامی شکست می خورد. این مطلب را بارها گفته ام که روحانیون باید وضعی ارشادی داشته باشند، نه اینکه بخواهند حکومت کنند. کاری نباید بکنیم که مردم بگویند اینها دستشان به جایی نمی رسید، حالا که رسید دیدید این طور شدند! استبداد دینی خود تهمتی است که ازکنارش نباید گذشت . رادیوها مرتب از آن سخن می گویند و ما را به خودکامگی متهم می کنند. روحانیون نباید کاری کنند که شاهد دست دشمن بدهند. دخالت ما باید نهی ازمنکر و امر به معروف باشد، و الا به استاندار بگوییم تو باید این کار را بکنی ، و الا بگوییم از اینجا برو، این اولا تضعیف دولت است و از آن گذشته موجب می شود که مردم ازروحانیون متنفر شوند. این موضوعات را باید کاملا در نظر داشته باشیم .

صحیفه نور .ج١٩ .صفحه ۴٢

/ 1 نظر / 4 بازدید