دفاع استکبار از انقلاب ها

بعضی چیزها با اینکه خیلی گفته شده ولی انگار تکرارش با هر واقعه ی جدیدی لازم به نظر می رسد.
استکبار جهانی خصوصا بعد از فروپاشی شوروی. از اکثر انقلاب ها حمایت کرده
منفعت را در این می دیده. 
نمونه هایش کم نیستند.مثلا وقتی به بعضی ها ایراد گرفته می شود که چرا با رسانه های دشمن همراهی و ارتباطات وسیع دارید.استدلال جالبی دارند که " شما یادتان نیست.همین رادیوها زمان انقلاب عامل اطلاع رسانی و.. بودند.پس چطور حالا بد شده اند؟"
در مساله تونس هم آمریکا و انگلیس به صراحت اعلام حمایت از حرکت مردمی و دموکراسی خواهی کردند.(البته با این پیش شرط که حرکت اسلامی نشود!)
ولی شیرین ماجرا اینجاست که در اعتراضات مردم مصر که در ادامه همان موج است خانم کلینتون مردم را به خودداری و خونسردی دعوت می کند!

/ 0 نظر / 3 بازدید