برداشت های روزانه
آرشیو وبلاگ
اشتباه در شناخت ریشه
ساعت ٧:٠٠ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٧ دی ۱۳٩٠  

در قضایای 88 که بنده هم آن را فتنه می دانم هنوز  نتوانسته اند ریشه ی درست قضیه را ببیند. از این رو  واهمه ی تکرار یک فتنه ی دیگر را دارند چیزی که در سخنان سرداران سپاه هم مشهود است. و الا اگر طبیبی ریشه را پیدا کرده باشد و نسخه ی درست را پیچیده باشد چه جای نگرانی است؟
برای اثبات سخنم به این لینک ارجاع می دهم. +
آقای الهام جهت تبیین پیچیدگی های فتنه ی 88 مصاحبه ای را انجام داده. بیش از ده بار در این مصاحبه اسم آقای هاشمی را برده اند.
واقعا ریشه ی فتنه آقای هاشمی است؟
جمعیت های معترض و هنجارشکنی که به خیابان ها ریختند یا در محافلی که توان عرض اندام داشتند عرض اندام کردند واقعا نسبتی با آقای هاشمی داشتند؟

انتهای قضیه این است که فرزندان آقای هاشمی هم در این اعتراضات همراهی کردند خب فرزندان خیلی از سیاسیون و روحانیون و نزدیکان هم در این اعتراضات همراهی کردند.
روح الامینی هم بوده!
یعنی آن ها هم ریشه ی ماجرا بودند یا اینکه اینها خودشان تابع بودند نه متبوع؟
اگر واقعا ریشه ی موضوع آقای هاشمی و امثال هاشمی باشد عزل تک تک این افراد نسخه ی مناسبی برای عدم تکرار فتنه است. ( که در حال صورت گرفتن هم هست) پس دیگر چه جای نگرانی است؟


کلمات کلیدی: سیاسی
 
کدهای اضافی کاربر :