برداشت های روزانه
آرشیو وبلاگ
نویسنده: محسن - جمعه ٢٢ امرداد ۱۳۸٩

ما در بیدارى درست به وظیفه ى خود عمل نمى کنیم، با این حال منتظر هستیم که بیدار شویم و تهجّد به جا آوریم. اگر توفیق شامل حال انسان گردد، از خواب بیدار مى شود و مشغول تهجّد مى گردد؛ ولى اگر توفیق نباشد، چنان چه بیدار هم بشود، از آن ها بهره نمى برد.

مرحوم بهجت رضوان الله علیهپ.ن : به نظر این حقیر عبارت بالا در مورد نماز صبح هم مصداق دارد!

کدهای اضافی کاربر :